• contact@flytrans.ro
  • Arad - Romania - Europa

Telefon

+40 752 099 001

Awesome Image

Politică de confidențialitate | Tractari si Transport auto, utilaje constructii, agricole sau industriale

Va mulțumim ca vizitați site-ul nostru. DARUFLYTRANS S.R.L., în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.flytrans.ro, respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și a politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

DARUFLYTRANS S.R.L. își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.flytrans.ro, precum și Politica de Confidențialitate, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Când vizitați site-ul www.flytrans.ro, când ne contactați sau când apeleați la serviciile noastre, ne incredințați informațiile dv. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile dv. personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să procesăm cu atenție informațiile pe care le impărțiți cu noi. Nu oferim informații unor parți terțe fără a vă informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le veți citi cu atenție.

DARUFLYTRANS S.R.L. consideră confidențialitatea datelor o componentă esențială în afaceri. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

Această declarație de confidențialitate reprezintă politica de confidențialitate completă aplicabilă activităților online ale www.flytrans.ro. Această declarație explică tipurile de informații pe care le colectăm de la clienți și modul în care utilizăm aceste informații.

Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu.
Prin navigarea pe site-ul www.flytrans.ro sau prin contactarea noastră prin formular, declarați că ați fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica de confidențialitate”.

DARUFLYTRANS S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale cumpărătorilor și clienților înregistrați, prin mijloace interne automatizate și manuale. Scopul acestei colectări de date personale este de a permite întocmirea facturilor fiscale de servicii și produse, livrării comenzilor plasate, colectarea creanțelor (prețul comenzilor).

Așa cum prevede legislația română în vigoare, toate informațiile legate de comenzi trebuie păstrate pentru o perioadă de timp reglementată legal, timp în care nu pot fi șterse.

INTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dv. sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem, sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: contact@flytrans.ro

DEFINIȚII
Vom începe să definim câteva noțiuni care să vă ajute să înțelegeți prezenta Politică de confidențialitate.
www.flytrans.ro (sau „Site-ul” ) este un website destinat publicului larg (persoane juridice și persoane fizice), prin intermediul căruia este prezentată compania noastră.
Potrivit Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil în România din 25 mai 2018), DARUFLYTRANS S.R.L. este operator de date cu caracter personal.
Când spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

„prelucrarea datelor cu caracter personal” – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. Ștergerea sau distrugerea se poate face la solicitarea expresă a unui client, pentru orice situație, excepție situațiilor impuse de lege, când aceste date au fost utilizate în mod expres pentru finalizarea contractului prin intocmirea facturii fiscale, a chitanței fiscale și a documentelor de transport în vederea livrării comenzii;

„stocarea” – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal;
Așa cum prevede Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, clienții înregistrați beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale. Totodată, clienții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor (excepție în situațiile impuse de lege, pentru îndeplinirea unei obligații legale, conform GDPR Legalitatea prelucrării din EU 679/2016, art. 6 lit. a, b si c).
Potrivit legislației, persoana juridică este reprezentată de o persoană fizică, iar dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, ori la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

PRINCIPII
Politica de protejare a datelor se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:
• Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
• Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime, iar datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
• Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
• Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;
• Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura ca datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
• Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
• Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
• Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
• Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul portabilității datelor.