• contact@flytrans.ro
  • Arad - Romania - Europa

Telefon

+40 752 099 001

Awesome Image

Colectare de Date cu Caracter Personal | Tractari si Transport auto, utilaje constructii, agricole sau industriale

Societatea DARUFLYTRANS S.R.L. poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastra și dacă ni le furnizați voluntar.

Formularele de înregistrare prezentate pe site-ul www.flytrans.ro cer informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:
a) Pentru a ne asigura ca pagina de web este relevanta nevoilor dumneavoastră;
b) Pentru a livra serviciile sau produsele pe care le-ati cerut sau achiziționat;
c) Pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră;
d) Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM? 
a) Informațiile pe care ni le furnizați voluntar 

Pentru a putea plasa o comandă, este nevoie să completați formularele de pe site sau să ne sunați telefonic, iar pe lângă datele societatii dv. (care nu fac parte din categoria datelor cu caracter personal), vă solicităm urmatoarele date cu caracter personal:
• nume, prenume
• adresa
• număr de telefon
• adresa de e-mail
Vă solicităm numele, prenumele și adresa pentru emiterea facturii.

Vă solicităm numărul de telefon pentru a vă contacta în vederea confirmării comenzii și pentru a fi contactat de curier în momentul în care vi se livrează comanda.

Când utilizați formularul de pe site, când ne contactați prin telefon sau e-mail sau comunicați cu noi în orice mod, ne dați în mod voluntar informațiile pe care le prelucram. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastra de date. Nu dezvaluim sau transferăm informații către terți.

Toți angajații noștri care au acces la datele dv. personale au semnat clauza de confidențialitate (în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal) referitoare la păstrarea secretului asupra tuturor datelor și informațiilor de care iau cunoștință, precum și obligația de a nu divulga nimănui aceste informații.

b) Informații pe care le colectăm automat 

Când navigați pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita dv. pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot indentifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre.

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE? 
În privința datelor pe care ni le oferiți voluntar prin completarea și trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastra în orice mod, temeiul legal este „luarea unor măsuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, vă dați în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

ÎN CE SCOPURI COLECTĂM DATELE? 

• vă colectăm datele pentru emiterea facturii bunurilor comandate pe site-ul nostru, informații obligatorii ce trebuie să apară pe factură, conform Codului Fiscal;
• pentru a vă raspunde la întrebări și solicitări;
• pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE? 
Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară indeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi.

CUM DEZVĂLUIM INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRA? 
Nu vom dezvălui informațiile dv. către terțe părți, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimțământul dv. Totuși, este posibil să dezvăluim informațiile dumneavoastră către următoarele entități:

Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile dv. altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile de curierat, care transportă produsele pe care dv. le achiziționați. Prin plasarea unei comenzi vă dați, implicit, acceptul că acesta să vă fie trimisă prin curier, ceea ce înseamnă ca numele, adresa dv. și numărul de telefon vor fi cunoscute de către transportator. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entități au o capacitate limitată de a utiliza informațiile dv. în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;
Instanțe de judecată, parchete sau alte autoritâți publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziție sau o hotărâre judecătorească);
Altor părți cu consimțământul sau la instrucțiunile dvs. În afara dezvaluirilor descrise în prezenta Politică de confidențialitate, este posibil să transmitem informațiile terților cărora dvs. consimțiți sau solicitați să efectuăm o asemenea dezvăluire.

TRANSFERĂM DATE CĂTRE STATE TERȚE? 
În prezent, nu transferăm datele dv. către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, vă vom informa în mod corespunzător, vă vom prezenta garanțiile aferente și vă vom solicita consimțământul.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

• Dreptul de retragere a consimțământului;

În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa contact@flytrans.ro cu subiectul „retragere consimțământ”.

• Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
• Dreptul de a te adresa justiției;
• Dreptul de acces;

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective.

• Dreptul la rectificare;

Aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

• Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

În situațiile în care: (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.

• Dreptul la restricționarea prelucrării;

Aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar dv. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dv. ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.

• Dreptul la portabilitatea datelor 

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat; aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

Acest drept nu poate fi exercitat atunci când prelucrarea este necesară pentru:

(a) încheierea sau executarea unui contract între dv. și un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
(c) are la bază consimțământul dvs. explicit

Pentru orice informații legate de protecția datelor, vă rugăm să apelați la persoana responsabilă cu protecția datelor la S.C. DARUFLYTRANS S.R.L., la următoarea adresă de e-mail: contact@flytrans.ro.